Obec Uhorská Ves
ObecUhorská Ves
Obec Uhorská Ves

Zberný dvor v obci Uhorská Ves

Zberný dvor v obci Uhorská Ves

Zberný dvor v obci Uhorská Ves

Vybudovanie zberného dvora a jedného stojiska v obci Uhorská Ves

Názov projektu: Zberný dvor Uhorská Ves
Kód projektu v ITMS2014+:

Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Výzva-kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1
Riadiaci orgán/poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prijímateľ: Obec Uhorská Ves
Sídlo: Uhorská Ves 53, 032 03 Liptovský Ján

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu
ľudské zdroje.

POPIS PROJEKTU:

Cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania občanov obce Uhorská Ves, patriacich k marginalizovanej rómskej komunite, a to zvýšením technickej vybavenosti prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce.
Vybudovaním systému zberu a odvozu komunálneho odpadu sa realizuje vybudovanie zberného dvora a stojiska na umiestnenie zberných nádob a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktorými sa predchádza vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a zvýši sa kapacita triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam na bývanie.
Z realizácie projektu budú profitovať všetci členovia MRK, t.j. 48 občanov, nakoľko umiestnenie zberného dvora na triedený odpad je strategicky umiestnené v centre obce, za miestnym obchodom a obecným úradom. Zabezpečením pravidelného zberu a odvozu odpadu sa zlepší hygienická situácia a zlepšia sa životné podmienky v MRK. Pomocou intervencii z predpokladaného projektu sa dosiahne vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovanej rómskej komunity a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie na trhu práce. Okrem toho i novelizácia zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z., proces
separácie a nevyhnutného skladovania odpadov z domácností vyžaduje zo strany obce zrealizovanie potrebných priestorov, objektov a plôch vo forme výstavby nového zberného dvora na zber triedených zložiek odpadu a stojísk na zber zmesového komunálneho odpadu. Nevyhnutnosť vybudovania zberného dvora a stojísk je nesporná. Na to aby sa zlepšili životné podmienky bývania rómskej komunity v rámci obce musí byť systém odpadového hospodárstva čo najjednoduchší. V okolí obce sme spolupráci s občanmi obce odstraňovali niekoľko čiernych skládok a vybudovaním zberného dvora a stojiska zefektívnime systém zberu a separovanie odpadu povedie k záujmu občanov MRK, aby okolie svojich príbytkov a okolie obce udržiavali v čistote, čomu napomôže aj technika, ktorá je predmetom projektu. Rozhodujúcimi dôvodmi preukazujúcimi účelnosť, vhodnosť a oprávnenosť realizácie jednotlivých aktivít projektu je prioritne zabezpečenie ochrany zdravia a zabezpečenie dôstojných životných podmienok nielen pre marginalizované rómske komunity, so zohľadnením ochrany životného prostredia v sledovanom území a pri rešpektovaní trvale udržateľného rozvoja územia. Predpokladaný projekt svojím obsahom korešponduje s operačným programom Ľudské zdroje, zameraným na poskytnutie fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít vo vidieckej oblasti.

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2017

Dátum ukončenia realizácie projektu: 08/2018

Náklady na realizáciu projektu: 123 455,84 EUR

NFP: 117 283,05 EUR

Ciele projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania. V obci podľa údaju z atlasu rómskych komunít 2013 žije 481 obyvateľov z čoho je 10% - 48 občanov patriacich k marginalizovanej rómskej komunite.

Výstupy projektu: vybudovanie zberného dvora a zaobstaranie veľkoobjemových kontajnerov na zberný dvor, vybudovanie stojiska s 1100 l kontajnermi, nákup techniky v rozsahu: kolesový traktor s čelným nakladačom, traktorový náves, nesený drvič biologicky rozložiteľného odpadu

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk
www.minv.gov.sk
www.ludskezdroje.gov.sk

Prílohy

monitorovacia správa - výročná

monitorovacia_sprava_vyrocna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,04 kB
Dátum vloženia: 31. 8. 2018 7:43
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 4. 2022 7:51

Obec

Kontakt

VLADIMÍR MULTÁŇ
Starosta obce
tel.: +421 918 840 206
e-mail : starosta@uhorskaves.sk

EVA KLIMOVÁ
Pracovník OU
tel.: +421 44/52 63 120
e-mail : ouuhorskaves@alconet.sk

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Územný plán obce

územný plán

Obec Uhorská Ves

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuálny cintorín

Spravodaj

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 16. 6. 2024
slabý dážď 17 °C 11 °C
pondelok 17. 6. takmer jasno 25/10 °C
utorok 18. 6. oblačno 26/14 °C
streda 19. 6. slabý dážď 23/13 °C
Obec Uhorská Ves

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na

KONTAKT

Obecný úrad Uhorská Ves
Uhorská Ves 53
032 03 Liptovský Ján

Telefón: +421 918 840 206
E-mail: starosta@uhorskaves.sk

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok 7:30 - 15:30

Utorok 7:30 - 15:30

Streda 7:30 - 17:00

Štvrtok 7:30 - 15:30

Piatok 7:30 - 14:00