Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2019

80/2019 Stanovisko finančnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021 - 202

80_stanovisko_fk_k_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,31 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2019

81/2019 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021 - 2022

81_stanovisko_hk_k_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,33 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 1. 1. 2019

82/2019 rozpočet obce Uhorská Ves na rok 2020 a roky 2021 2022

82_rozpocet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,2 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2019

83/2019 Príkazný list starostu obce Uhorská Ves na vykonanie riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväz

83_pl_k_inventarizacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,08 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2019

84/2019 VZN obce Uhorská Ves č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

84_vzn_2-2019_-_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,37 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 1. 1. 2019

059/2019 Správa audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy k 31.12.2018

59_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,82 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 31. 12. 2018

060/2019 Zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018

60_sprava_uik_o_inventarizacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,37 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 31. 12. 2018

2018

248/2017 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

248_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,86 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

249/2017 Rozpočtové opatrenie č. 38/2017

249_rozpoctove_opatrenie_c.38-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,02 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

250 Rozpočtové opatrenie č. 39/2017

250_rozpoctove_opatrenie_c.39-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,26 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2018

251/2018 Rozpočtové opatrenie č. 40/2017

251_rozpoctove_opatrenie_c.40-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,25 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2018

252/2018 Rozpočtové opatrenie č. 41/2017

252_rozpoctove_opatrenie_c.41-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,41 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

253/2018 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018

253_rozpoctove_opatrenie_c.1-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,78 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2018

254/2018 Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

254_rozpoctove_opatrenie_c.2-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,42 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2018

255/2018 Cenník za prenájom obecného majetku a služieb

255_cennik_za_prenajom_majetku_a_sluzieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,59 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2018

256/2018 plán akcií

256_plan_akciii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,82 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2018

275/2018 rogram zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

275_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,06 kB
Stiahnuté: 37×
Vložené: 1. 1. 2018

257/2018 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

257_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,85 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2018

258/2018 Rozpočtové opatrenie č. 3/2018

258_rozpoctove_opatrenie_3-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 32,32 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2018

259/2018 Rozpočtové opatrenie č. 4/2018

259_rozpoctove_opatrenie_4-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,6 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2018
Zobrazené 161-180 z 430