Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2019

058/2019 Rozpočtové opatrenie č. 16/2019

58_rozpoctove_opatrenie_16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,72 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 1. 1. 2019

061/2019 Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska v Uhorskej Vsi

61_viacucelove_ihrisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,5 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 1. 1. 2019

062/2019 Štatút obecnej knižnice

62_statut_obecnej_kniznice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,5 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2019

063/2019 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za 1. polrok 2019

63_sprava_hk_za_1.polrok_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,69 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2019

064/2019 Zriadenie Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov

64_oz_hl-_cyklodoprava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,24 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2019

065/2019 Finančný príspevok pre deti narodené v roku 2018

65_financny_prispevok_deti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,18 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2019

066/2019 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

66_program_zasadnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,56 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2019

067/2019 Rozpočtové opatrenie č. 17/2019

67_rozpoctove_opatrenie_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,12 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 1. 1. 2019

068/2019 Rozpočtové opatrenie č. 18/2019

68_rozpoctove_opatrenie_18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,97 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2019

069/2019 Rozpočtové opatrenie č. 19/2019

69_rozpoctove_opatrenie_19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,53 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2019

070/2019 Rozpočtové opatrenie č. 20/2019

70_rozpoctove_opatrenie_20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 178,33 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 1. 1. 2019

071/2019 Rozpočtové opatrenie č. 21/2019

71_rozpoctove_opatrenie_21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,52 kB
Stiahnuté: 35×
Vložené: 1. 1. 2019

072/2019 Dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 168 € pre Mesto Liptovský Mikuláš

72_dotacia_cvc_lm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,68 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2019

073/2019 Dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 68,78 € pre Mesto Liptovský Hrádok

73_dotacia_cvc_lh.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,24 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2019

074/2019 Zmluva č. 868/2019/KPO o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

74_stavebny_urad.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,43 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 1. 1. 2019

075/2019 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na 1. polrok 2020

75_plan_cinnosti_hk_na_1.polrok_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,55 kB
Stiahnuté: 52×
Vložené: 1. 1. 2019

076/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Uhorská Ves č. 01/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce

76_vzn_1-2019_chov_zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,3 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 1. 1. 2019

77/2019 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

77_program_zasadnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,51 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 1. 1. 2019

78/2019 Rozpočtové opatrenie č. 22/2019

78_rozpoctove_opatrenie_22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,74 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2019

79/2019 Rozpočtové opatrenie č. 23/2019

79_rozpoctove_opatrenie_23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,05 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2019
Zobrazené 141-160 z 430