Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2018

260/2018 Rozpočtové opatrenie č. 5/2018

260_rozpoctove_opatrenie_5-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,34 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2018

261/2018 Rozpočtové opatrenie č. 6/2018

261_rozpoctove_opatrenie_6-2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,28 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2018

262/2018 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za 2. polrok 2017

262_sprava_hk_2._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,1 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

263/2017 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za rok 2017

263_sprava_hk_za_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,06 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2018

265/2018 Dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 3 300 € pre TJ Ďumbier Uhorská Ves – futbalový oddiel

265_dotacia_pre_tj_-_fo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,24 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2018

266/2018 Dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 82 € pre Mesto Liptovský Mikuláš

266_dotacia_pre_cvc_lm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,62 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2018

267/2018 program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Uhorskej Vsi tak, ako je uvedený v pozvánke a na návrh starostu obce dopl

267_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,88 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 1. 1. 2018

268/2017 Rozpočtové opatrenie č. 7/2018

268_rozpoctove_opatrenie_7_-_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,71 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2018

269/2018 Rozpočtové opatrenie č. 8/2018

268_rozpoctove_opatrenie_7_-_2018_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,71 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 1. 1. 2018

270/2018 Rozpočtové opatrenie č. 9/2018

270_rozpoctove_opatrenie_9_-_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,09 kB
Stiahnuté: 46×
Vložené: 1. 1. 2018

Zámer predaja obecného pozemku na základe zákona č. 138/1991 Z.z., § 9a, ods. 8, písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobit

271_zamer_predaja_pozemku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,26 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

272/2018 Investičná akcia – výstavba zázemia športového zariadenia v Uhorskej Vsi

272_zazemie_sportoveho_zariadenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,79 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 1. 1. 2018

273/2018 Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 na nákup elektromobilu pre potreby

273_elektromobil_-_envirofond.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,76 kB
Stiahnuté: 50×
Vložené: 1. 1. 2018

274/2018 Návrh nájomnej zmluvy o nájme pozemku a to časti parcely EKN 530 o výmere 510,66 m2 medzi Obcou Uhorská Ves a Romanom D

274_dianiska_-_pozemok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,43 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 1. 1. 2018

275/2018 Program obecného zastupiteľstva

275_program_obecneho_zastupitelstva_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,06 kB
Stiahnuté: 41×
Vložené: 1. 1. 2018

276/2018 rozpočtové opatrenie č.10

276_rozpoctove_opatrenie_10_-_2018_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,87 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2018

277/2018 rozpočtové opatrenie č.11

277_rozpoctove_opatrenie_11_-_2018_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,43 kB
Stiahnuté: 43×
Vložené: 1. 1. 2018

278/2018 rozpočtové opatrenie č.12

278_rozpoctove_opatrenie_12_-_2018_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,02 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 1. 1. 2018

279/2018 predaj obecného majetku

279_predaj_pozemku_vrlik_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,55 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 1. 1. 2018

280/2018 stanovisko HK k záverečnému účtu

280_stanovisko_hk_k_zaverecnemu_uctu_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,23 kB
Stiahnuté: 34×
Vložené: 1. 1. 2018
Zobrazené 181-200 z 430