Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2016

87/2016 Rozpočtové opatrenie č. 36/2015

87_2016_rozpoctove_opatrenie_c._36-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,69 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2016

88/2016 Rozpočtové opatrenie č. 37/2015

88_2016_rozpoctove_opatrenie_c._37-2016-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,54 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2016

89/2016 Zápis do obecnej kroniky

89_2016_zapis_do_obecnej_kroniky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,26 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

90/2016 Prísediaci na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši

90_2016_prisediaci_na_sude.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,36 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2016

91/2016 Presun finančných prostriedkov z rezervného fondu

91_2016_presun_fp_z_rezervneho_fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,37 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

92/2016 Úprava platu starostu obce Uhorská Ves

92_2016_plat_starostu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,5 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2016

93/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

93_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,37 kB
Stiahnuté: 7×
Vložené: 1. 1. 2016

94/2016 Predaj obecného majetku – pozemok parc. KN C č. 1141/11

94_predaj_obecneho_majetku_-_simovcek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,35 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

95/2016 Predaj obecného majetku

95_2016_predaj_obecneho_majetku_-_rr_liptova_s.r.o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,9 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

96/2016 Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

96_2016_rozpoctove_opatrenie_c._1-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,96 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

97/2016 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za 2. polrok 2015

97_2016_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_2._polrok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,41 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

98/2016 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za rok 2015

98_2016_sprava_o_kontrolnej_cinnosti_hk_za_rok_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,3 kB
Stiahnuté: 12×
Vložené: 1. 1. 2016

99/2016 Zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015

99_2016_sprava_uik_o_inventarizacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,58 kB
Stiahnuté: 11×
Vložené: 31. 12. 2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na 2. polrok 2016

118_2016_plan_kontrolnej_cinnosti_hk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,03 kB
Stiahnuté: 9×
Vložené: 1. 1. 2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves k záverečnému účtu obce za rok 2015

116_2016_stanovisko_hk_k_zaverecnemu_uctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,03 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2016

Vysporiadanie pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou

115_2016_vysporiadanie_pozemkou_pod_mk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,64 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 1. 1. 2016

Záverečný účet Obce Uhorská Ves za rok 2015

117_2016_zaverecny_ucet_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,95 kB
Stiahnuté: 8×
Vložené: 1. 1. 2016
Zobrazené 401-417 z 417