Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2016

149/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

149_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,86 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

150/2016 Rozpočtové opatrenie č. 18

150_2016_rozpoctove_opatrenie_c._18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,14 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

151/2016 Rozpočtové opatrenie č. 19

151_2016_rozpoctove_opatrenie_c._19.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,99 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

152/2016 Rozpočtové opatrenie č. 20

152_2016_rozpoctove_opatrenie_c._20.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,49 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

153/2016 Rozpočtové opatrenie č. 21

153_2016_rozpoctove_opatrenie_c._21.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,55 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

154/2016 Rozpočtové opatrenie č. 22

154_2016_rozpoctove_opatrenie_c._22.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,27 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

155/2016 Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce Uhorská Ves na rok 2017

155_2016_stanovisko_financnej_komisie_k_navrhu_rozpoctu_na_rok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,65 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

156/2016 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Uhorská Ves na rok 2017

156_2016_odborne_stanovisko_kontrolorky_obce_k_navrhu_rozpoctu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,7 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

157/2016 Rozpočet Obce Uhorská Ves na rok 2017 a na roky 2018 – 2019

157_2016_rozpocet_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,61 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

158/2016 Príkazný list starostu Obce Uhorská Ves k vykonaniu riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväz

158_2016_prikazny_list_k_inventarizacii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,86 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

159/2016 Navýšenie dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves vo výške 70 € pre Mesto Liptovský Mikuláš

159_2016_dotacia_pre_lm_-_cvc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,31 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

160/2016 Správa audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou k 31.12.2015

160_2016_sprava_auditora.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,23 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 31. 12. 2015

161/2016 Prísediaci na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši pre roky 2017 - 2019

161_2016_prisediaci_na_akresnom_sude.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,92 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

162/2016 Úprava platu starostu obce Uhorská Ves

162_2016_plat_starostu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,46 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

163/2016 Úprava platu hlavnej kontrolórky Obce Uhorská

163_2016_plat_hk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,79 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

82/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

82_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,08 kB
Stiahnuté: 4×
Vložené: 1. 1. 2016

83/2016 Predaj obecného majetku - pozemok parc. č. 1141/11

83_2016_predaj_obecneho_majetku_-_simovcek.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,97 kB
Stiahnuté: 6×
Vložené: 1. 1. 2016

84/2016 Predaj obecného majetku

84_2016_predaj_obecneho_majetku_-_rr_liptova_s.r.o.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 20,6 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

85/2016 Rozpočtové opatrenie č. 34/2015

85_2016_rozpoctove_opatrenie_c._34-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,5 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016

86/2016 Rozpočtové opatrenie č. 35/2015

86_rozpoctove_opatrenie_c._35-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,57 kB
Stiahnuté: 5×
Vložené: 1. 1. 2016
Zobrazené 381-400 z 417