Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Uznesenia

2016

119/2016 Presun finančných prostriedkov v čiastke

119_2016_presun_fp_z_rezervneho_fondu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,56 kB
Stiahnuté: 29×
Vložené: 1. 1. 2016

120/2016 Rozpočtové opatrenie č. 6/2016

120_2016_rozpoctove_opatrenie_c._6-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,17 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 1. 1. 2016

121/2016 Informácia o stave v odpredaji pozemkov

121_drahovsky_svihrova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,79 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 1. 1. 2016

122/2016 Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky – vypracovanie PD na umiestnenie zrkadiel na miestnych komunikáciách v obci Uhors

122_pd_na_zrkadla.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,23 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2016

123/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

123_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,02 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2016

124/2016 Rozpočtové opatrenie č. 7/2016

124_2016_rozpoctove_opatrenie_c.7-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,69 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 1. 1. 2016

125/2016 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Uhorská Ves č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadm

125_2016_vzn_c._01-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,73 kB
Stiahnuté: 28×
Vložené: 1. 1. 2016

126/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

126_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,22 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 1. 1. 2016

127/2016 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

127_2016_zmluva_o_buducej_kz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,67 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 1. 1. 2016

128/2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

128_2016_zmluva_o_buducej_zmluve_-_vece_bremeno.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 28,14 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2016

129/2016 Rozpočtové opatrenie č. 8

129_2016_rozpoctove_opatrenie_c._8.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,33 kB
Stiahnuté: 33×
Vložené: 1. 1. 2016

130/2016 Rozpočtové opatrenie č. 9

130_2016_rozpoctove_opatrenie_c._9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,13 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2016

131/2016 Rozpočtové opatrenie č. 10

131_2016_rozpoctove_opatrenie_c._10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,85 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 1. 1. 2016

132/2016 Rozpočtové opatrenie č. 11

132_2016_rozpoctove_opatrenie_c._11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,58 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 1. 1. 2016

133/2016 Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Uhorská Ves

133_2016_program_obecneho_zastupitelstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,49 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2016

134/2016 Rozpočtové opatrenie č. 12

134_2016_rozpoctove_opatrenie_c._12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,62 kB
Stiahnuté: 24×
Vložené: 1. 1. 2016

135/2016 Rozpočtové opatrenie č. 13

135_2016_rozpoctove_opatrenie_c._13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,4 kB
Stiahnuté: 25×
Vložené: 1. 1. 2016

136/2016 Návrh na zriadenie vecného bremena na obecný majetok

136_2016_vecne_bremeno_ibv_zelena_vieska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,45 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 1. 1. 2016

137/2016 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves za 1. polrok 2016

137_2016_sprava_o_cinnosti_hk_za_1_polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,64 kB
Stiahnuté: 26×
Vložené: 1. 1. 2016

138/2016 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Uhorská Ves na 1. polrok 2017

138_2016_plan_kontrolnej_cinnosti_hk_na_1_polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,81 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 1. 1. 2016
Zobrazené 381-400 z 425