Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Ing. Soňa Slosiarová

Zástupca starostu
nominovaná SMER - sociálna demokracia

V čase neprítomnosti starostu s výnimkou vecí týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a presunov v rozpočte zastupuje starostu obce.