Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Stavebná komisia

predseda Ing Pavel Béres

Kultúrno-športová komisia

predseda Mgr. Daša Tkáčová

Finančná komisia

predseda Ing. Soňa Slosiarová

Komisia na ochranu verejného poriadku

predseda Pavel Pavelica

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

predseda Ing. Lenka Lencsésová