Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie

predseda komisie: Ing. Tibor Beťko

členovia komisie: Ing. Pavel Béres, Eduard Hvizdoš

Komisia pre kultúru, mládež, seniorov a šport

predseda komisie: Mgr. Daša Tkáčová

členovia komisie: Iveta Koberová, Ivana Chlebová

Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom

predseda komisie: Katarína Pačanová

členovia komisie: Iveta Koberová, Ing. Soňa Slosiarová

Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku

predseda komisie: Ing. Milan Beťko

členovia komisie: JUDr. Milan Mikuláš, Ing. Ľudovít Perašín, Ing. Milan Čajka

Komisia o ochrane verejného  záujmu privýkone funkciíverejných funkcionárov

predseda komisie: Ing. Lenka Lencsésová

členovia komisie: Ing. Milan Beťko, Ing. Tibor Beťko, Ing. Lenka Lencsésová, Katarína Pačanová,

                               Mgr. Daša Tkáčová