Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Správa ciest ŽSK, závod Liptov - oznam

Správa ciest ŽSK, závod Liptov - oznam 1

Zmena určenia dočasného dopravného značenia na ceste č. III/2340 na mostnom objekte MO 2340-2 v k.ú. Uhorská Ves.

Zmena určenia dočasného dopravného značenia na ceste č. III/2340 na mostnom objekte MO 2340-2 v k.ú. Uhorská Ves. Doplnenie dočasného dopravného značenia spočíva vo vyznačení jedného jazdného pruhu prostredníctvom vodiacich prahov pred aj za mostným objektom.

Obmedzenie dopravy na mostnom objekte do jedného jazdného pruhu stredom mosta bude vykonané so súhlasom ODI ORPZ LM a Okresným úradom Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Dátum vloženia: 12. 6. 2023 10:56
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 6. 2023 11:00