Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Separovaný zber po novom

Separovaný zber po novom 1

Nulová donášková vzdialenosť

Z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva (najmä Vyhláška MŽP SR            č.192/2022 novelizuje vyhlášku č. 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti a Vyhláška MŽP SR č.194/2022 novelizuje vyhlášku č.371/2015 najmä v triedenom zbere účinné od 1.1.2023 (napr. nulová donášková vzdialenosť pre separovaný zber v IBV).Nulová donášková vzdialenosť pre nás znamená, že vyseparovaný odpad nebudeme zanášať do 1100l nádob ale budeme papier a plasty ukladať do plastových vriec, ktorá nám poskytne zberová spoločnosť.To znamená, že od 01.01.2023 už nebude možné papier a plast dávať do zberných nádob umiestnených na stojisku v obci, tie budú odstránené.Prechodné obdobie bude do 04/2023.Ako to bude fungovať? Prosíme, aby ste papier a plast uskladňovali vo svojich domácnostiach do vriec, ktoré vám poskytne zberová spoločnosť (nie do iného vreca) a v deň zberu vyložili pred svoj dom. O termínoch zberu vás budeme vždy informovať. Veríme, že aj týmto opatrením dosiahneme vyššiu mieru triedenia odpadu, vašu spokojnosť  a zber papiera a plastu sa pre Vás stane komfortnejším, čo je našim cieľom.

Dátum vloženia: 19. 12. 2022 8:51
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2022 8:55