Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Mesiac október - mesiac úcty k starším

Mesiac október - mesiac úcty k starším  1

28.10.2023 o 15:00hod v kultúrnom dome - stretnutie seniorov

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
 Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
 podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v
 hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
 Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.

Starnutie je zákonitý, všeobecný jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote.

Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k naším otcom a k naším mamám, k naším prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia, či starí rodičia.

Dátum vloženia: 19. 10. 2023 11:32
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2023 11:37