Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Centrum právnej pomoci

Centrum právnej pomoci

V prípade Vašich ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať: Centrum právnej pomoci, kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
P.O.BOX 216, 031 01 Liptovský Mikuláš

Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby, ako aj pre ostatnú širokú verejnosť v rámci predbežnej konzultácie v trvaní jednej hodiny za symbolický poplatok 4,50 €. 

Myšlienka bezplatnej právnej pomoci sociálne odkázaným občanom vychádza z Ústavy SR: ,,Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania, a to za podmienok ustanovených zákonom".  

https://www.centrumpravnejpomoci.sk/

Dátum vloženia: 1. 6. 2023 10:59
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2023 11:02