Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
15.júl, 2019 Faktúra 119/2019 aerofoto 52.80,-€ cbs
15.júl, 2019 Faktúra 118/2019 peletky 3150.00,-€ carteem
11.júl, 2019 Zmluva 029/2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 625/2019/UZ 30 000.00,-€ VÚB, a.s.
11.júl, 2019 Zmluva 028/2019 dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 980/2019/D VÚB, a.s.
10.júl, 2019 Faktúra 113/2019 vodné, stočné 119.45,-€ LVS
10.júl, 2019 Faktúra 116/2019 telekomunikačné služby 20.59,-€ Slovak telekom
10.júl, 2019 Faktúra 102/2019 telekomunikačné služby 48.67,-€ O2
10.júl, 2019 Faktúra 101/2019 stavebné práce 62309.29,-€ sportservice
10.júl, 2019 Faktúra 125/2019 webové služby 42.00,-€ webidentity
10.júl, 2019 Faktúra 126/2019 knihy 81.92 knihy pre každého
10.júl, 2019 Faktúra 117/2019 PZS 96.00,-€ Gajos
10.júl, 2019 Faktúra 124/2019 servis 70.16,-€ Merkur
10.júl, 2019 Faktúra 110/2019 oprava zvonkohry 42.00,-€ Mkhlas
10.júl, 2019 Faktúra 115/2019 prenájom+tlač 91.38,-€ ldcentrum
10.júl, 2019 Faktúra 114/2019 stany 120.00,-€ dems
10.júl, 2019 Zmluva 027/2019 nájomná zmluva HM 66 7.00,-€ p.Beťková
10.júl, 2019 Faktúra 112/2019 brána 1610.00,-€ Europol
10.júl, 2019 Faktúra stavebné práce 22513.46,-€ gevos
1.júl, 2019 Zmluva 023/2019 zmluva o dielo č.023/2019 14 568.82,-€ sips
21.jún, 2019 Faktúra 103/2019 reklamné predmety 199.20,-€ graphicmaster

Stránky