Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.mar, 2020 Zmluva 118/2020 najomná zmluva 7.00,-€ p.Madačiová
25.feb, 2020 Zmluva 117/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Multáň
21.feb, 2020 Zmluva 116/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Šimovčeková
20.feb, 2020 Faktúra 034/2020 telekomunikačné služby 2.00,-€ orange
20.feb, 2020 Faktúra 035/2020 štátny znak, obecný znak, informačná tabuľa 306.88,-€ olymp erby
19.feb, 2020 Faktúra 028/2020 spracovanie žiadosti 250.00,-€ Lencses
19.feb, 2020 Zmluva 005/2020 najomná zmluva 20.00,-€ p. Repček
19.feb, 2020 Objednávka 003/VM/2020 hasiace prístroje Gajos
19.feb, 2020 Faktúra 021/2020 telekomunikačné služby 30.59,-€ telekom
19.feb, 2020 Faktúra 023/2020 prenájom+tlač 294.78,-€ ld centrum
19.feb, 2020 Faktúra 030/2020 tlač propagačných materiálov 98.64-€ RV Print
19.feb, 2020 Faktúra 027/2020 webové služby 42.00,-€ webidentity
19.feb, 2020 Zmluva 006/2020 nájomná zmluva 14.00,-€ p. Repček
19.feb, 2020 Objednávka 002/VM/2020 erby, znak Šmrhola
19.feb, 2020 Faktúra 012/2020 el.energia 399.00,-€ sse
19.feb, 2020 Faktúra 029/2020 inštalatérske práce + materiál 306.65,-€ Branto
19.feb, 2020 Faktúra 032/2020 funkčná skúška 44.04,-€ mk alarm
19.feb, 2020 Objednávka 005/VM/20 reklamné predmety MDŽ 320.00,-€ Prvosienka
19.feb, 2020 Faktúra 019/2020 detekcia chyby 115.20,-€ elštur
19.feb, 2020 Faktúra 010/2020 el.energia 3560.00,-€ sse

Stránky