Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.máj, 2019 Faktúra 66/2019 faktúra 163,94,-€ Mesto Liptovský Hrádok
13.máj, 2019 Faktúra 70/2019 faktúra 2.00,-€ Orange Slovensko a. s.
13.máj, 2019 Faktúra 086/2019 Geometrický plán 284.00,-€ Sanmarko s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 67/2019 faktúra 49,60,-€ Združenie miest a obcí Liptova
13.máj, 2019 Faktúra 76/2019 faktúra 145,20,-€ BROS Computing, s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 69/2019 faktúra 819,98,-€ OZO, a. s.
13.máj, 2019 Faktúra 71/2019 faktúra 17,-€ Ambulancia MV spol. s. r. o.
13.máj, 2019 Zmluva 021/2019 zmluva o nájme HM 131 10.00,-€ p. Holigová
13.máj, 2019 Faktúra 65/2019 faktúra 176,40,-€ Roman Straka
13.máj, 2019 Faktúra 75/2019 faktúra 45,27,-€ O2 Slovakia, s. r. o.
9.máj, 2019 Zmluva 022/2019 dodatok č,1 ku kúpnej zmluve 202,16 Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany
2.máj, 2019 Zmluva 020/2019 zmluva č. 149 321 1400.00,-€ DPO SR
26.apr, 2019 Zmluva 017/2019 zmluva o dielo č. 017/2019 34508.94,-€ gevos s.r.o.
25.apr, 2019 Zmluva 019/2019 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby disig
24.apr, 2019 Zmluva 018/2019 zmluva o nájme HM 83 10.00,-€ p.M.Kráľ
11.apr, 2019 Zmluva 013/2019 darovacia zmluva ANIMA
11.apr, 2019 Zmluva 006/2019 zmluva č.20142019 LVS
11.apr, 2019 Zmluva 011/2019 dodatok č.1 prenájom nebytových priestorov ROSY
11.apr, 2019 Zmluva 016/2019 dodatok č.4 MVSR
11.apr, 2019 Faktúra 058/2019 prenajom zariadenia 110.48,-€ ld centrum

Stránky