Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
3.nov, 2020 Faktúra 174/2020 vývoz veľkoobjemový kontajner 194.95,-€ Mesto LH
3.nov, 2020 Faktúra 179/2020 mobilné osvetlenie 149.69,-€ Bella elektro
3.nov, 2020 Faktúra 180/2020 strava testovanie 1. vlna 81.00,-€ Penzión Una
3.nov, 2020 Faktúra 176/2020 ochranné pomôcky 45.20,-€ LP Safety group
22.okt, 2020 Faktúra 173/2020 telekomunikačné služby 78.70,-€ O2
22.okt, 2020 Faktúra 167/2020 kalendár 396.90,-€ Briz
22.okt, 2020 Faktúra 168/2020 vývoz komunálneho odpadu 832.37,-€ OZO
22.okt, 2020 Faktúra 169/2020 hygienické prostriedky 238.56,-€ Lovitech
15.okt, 2020 Faktúra 171/2020 webové služby 15.00,-€ websupport
15.okt, 2020 Faktúra 166/2020 telekomunikačné služby 30.59,-€ telekom
15.okt, 2020 Faktúra 163/2020 vývoz veľkoobjemový kontajner 144.06,-€ mesto LH
15.okt, 2020 Faktúra 172/2020 právne služby 264.82,-€ Dorociak
15.okt, 2020 Faktúra 170/2020 stravné lístky 808.40,-€ UP
15.okt, 2020 Faktúra 164/2020 činnosť BOZP 45.60,-€ Gajos
15.okt, 2020 Faktúra 162/2020 elektrifikácia zvona 4308.00,-€ Ivak-zvonárstvo
15.okt, 2020 Faktúra 165/2020 prenájom+tlač 78.43,-€ LD centrum
8.okt, 2020 Zmluva 146/2020 dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001256 zo dňa 17.08.2017, názov projektu: „Zberný dvor Uhorská Ves“, kód projektu v ITMS2014+: „312061G925“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
28.sep, 2020 Faktúra 158/2020 vývoz komunálneho odpadu 831.39,-€ OZO
28.sep, 2020 Faktúra 153/2020 vývoz stavebný odpad 23,62,-€ ISO
28.sep, 2020 Faktúra 159/2020 vývoz veľkoobjemový kontajner 165.38,-€ mesto LH

Stránky