Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
13.jún, 2019 Faktúra 087/2019 reklamné predmety 649.60,-€ Nier fine
13.máj, 2019 Faktúra 072/2019 faktúra 133,80,-€ Miroslav Olej
13.máj, 2019 Faktúra 77/2019 faktúra 105,60,-€ Disig, a. s.
13.máj, 2019 Faktúra 68/2019 faktúra 100.00,-€ Združenie miest a obcí Liptova
13.máj, 2019 Faktúra 74/2019 faktúra 18,60,-€ Signo, s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 085/2019 Plechová garáž 3200.00,-€ Plecháče s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 70/2019 faktúra 10,50,-€ Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí
13.máj, 2019 Faktúra 078/2019 faktúra 230,-€ Dana Kičinová
13.máj, 2019 Faktúra 66/2019 faktúra 163,94,-€ Mesto Liptovský Hrádok
13.máj, 2019 Faktúra 70/2019 faktúra 2.00,-€ Orange Slovensko a. s.
13.máj, 2019 Faktúra 086/2019 Geometrický plán 284.00,-€ Sanmarko s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 67/2019 faktúra 49,60,-€ Združenie miest a obcí Liptova
13.máj, 2019 Faktúra 76/2019 faktúra 145,20,-€ BROS Computing, s. r. o.
13.máj, 2019 Faktúra 69/2019 faktúra 819,98,-€ OZO, a. s.
13.máj, 2019 Faktúra 71/2019 faktúra 17,-€ Ambulancia MV spol. s. r. o.
13.máj, 2019 Zmluva 021/2019 zmluva o nájme HM 131 10.00,-€ p. Holigová
13.máj, 2019 Faktúra 65/2019 faktúra 176,40,-€ Roman Straka
13.máj, 2019 Faktúra 75/2019 faktúra 45,27,-€ O2 Slovakia, s. r. o.
9.máj, 2019 Zmluva 022/2019 dodatok č,1 ku kúpnej zmluve 202,16 Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany
2.máj, 2019 Zmluva 020/2019 zmluva č. 149 321 1400.00,-€ DPO SR

Stránky