Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
19.feb, 2020 Faktúra 030/2020 tlač propagačných materiálov 98.64-€ RV Print
19.feb, 2020 Faktúra 027/2020 webové služby 42.00,-€ webidentity
19.feb, 2020 Zmluva 006/2020 nájomná zmluva 14.00,-€ p. Repček
19.feb, 2020 Objednávka 002/VM/2020 erby, znak Šmrhola
19.feb, 2020 Faktúra 012/2020 el.energia 399.00,-€ sse
19.feb, 2020 Faktúra 029/2020 inštalatérske práce + materiál 306.65,-€ Branto
19.feb, 2020 Faktúra 032/2020 funkčná skúška 44.04,-€ mk alarm
19.feb, 2020 Objednávka 005/VM/20 reklamné predmety MDŽ 320.00,-€ Prvosienka
19.feb, 2020 Faktúra 019/2020 detekcia chyby 115.20,-€ elštur
19.feb, 2020 Faktúra 010/2020 el.energia 3560.00,-€ sse
19.feb, 2020 Objednávka 001/VM/2020 tlač propagačných materiálov RV PRINT
19.feb, 2020 Faktúra 013/2020 el.energia sse
19.feb, 2020 Faktúra 022/2020 činnosť BOZP 45.60,-€ gajos
19.feb, 2020 Faktúra 031/2020 autorská odmena 20.40,-€ soza
19.feb, 2020 Objednávka 004/VM/2020 revízia elektroinštalácií VaVE-REZ liptov, s.r.o.
19.feb, 2020 Faktúra 20/2020 knihy 20.00,-€ Pajpachová
19.feb, 2020 Faktúra 011/2020 aktualizácia 8.40,-€ topset
19.feb, 2020 Faktúra 024/2020 vývoz komunálneho odpadu 731.21,-€ ozo
12.feb, 2020 Zmluva 003/2020 dohoda o ukončení zmluvy VPS
12.feb, 2020 Zmluva 004/2020 zmluva o zbere odpadu VPS

Stránky