Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
30.jún, 2016 Zmluva 033/2016 Darovacia zmluva Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
27.jún, 2016 Zmluva 031/2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o.
12.jún, 2016 Zmluva 24/2015 Zmluva o dielo č.24/2015 8 000,00,- € SKULD, s.r.o.
7.jún, 2016 Zmluva 032/2016 Zmluva uzatvorená na zhodnotenie odpadov ISO & spol, s.r.o.
1.jún, 2016 Zmluva 20/2016 zmluva o nájme hm. č.226 7,00,- € za 10 rokov Multáňová Oľga
1.jún, 2016 Zmluva 25/2016 dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného odpadu ENVI - PAK, a.s
1.jún, 2016 Zmluva 22/2016 zmluva o odbere elektroodpadu Peter Bolek - EKORAY
1.jún, 2016 Zmluva 24/2016 dohoda o spolupráci so SSE-D Stredoslovenska energetika - Distribúcia, a. s
1.jún, 2016 Zmluva 23/2016 dohoda o výpožičke podperných bodov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s
4.máj, 2016 Zmluva 19/2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ od Obce Uhorská Ves 2016 500,00,-€ Dobrovol'ný hasičský zbor
4.máj, 2016 Zmluva 11/2016 zmluva o nájme hm. č.199 10,-€ za10 rokov Pavel Herich
22.apr, 2016 Zmluva 76392 zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO 2016 700,00,-€ Dobrovoľná požiarna ochrana SR
22.apr, 2016 Zmluva zmluva o nájme hm. č.27 7,00,- € za 10 rokov Zdena Pavelicová
22.apr, 2016 Zmluva 6/2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ L.Hrádok 156,00,-€ Mesto Liptovský Hrádok
22.apr, 2016 Zmluva 12/2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre CVČ L.Mikuláš 140,00,-€ Mesto Liptovský Mikuláš
6.apr, 2016 Zmluva 13/2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre FO na rok 2016 3300,00,-€ TJ Ďumbier Uhorská Ves
6.apr, 2016 Zmluva zmluva o nájme hm č.209 7,00,- € za 10 rokov
6.apr, 2016 Zmluva zmluva o nájme hm č.29 7,00,- € za 10 rokov Marián Šúry
6.apr, 2016 Zmluva zmluva o nájme hm č.225 7,00,- € za 10 rokov Matej Alman
6.apr, 2016 Zmluva zmluva o nájme hm č.101 20,00,- € za 20 rokov Eva Dianišková

Stránky