Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
6.feb, 2017 Zmluva 004/2017 Dohoda menšie obecné služby UPSVR LM
6.feb, 2017 Zmluva 003/2017 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3.25,-€ komunálna poisťovňa a.s.
23.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Dohoda menšie obecné služby ÚPSVR L.Mikuláš
30.nov, 2016 Zmluva 044/2016 nájomná zmluva 7,-€ Barbora Buzáková
30.nov, 2016 Zmluva 040/2016 ZMLUVA NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI UHORSKÁ VES, cez zimné obdobie 2016-2017 č.040/2016 Zerox s.r.o.
30.nov, 2016 Zmluva 045/2016 nájomná zmluva 10,-€ Viera Križková
28.nov, 2016 Zmluva 049/2016 nájomná zmluva 10,-€ Ing. Perašín Ľudovít
28.nov, 2016 Zmluva 050/2016 nájomná zmluva 10,-€ Ing. Perašín Ľudovít
22.nov, 2016 Zmluva 048/2016 Zmluva o nájme 10, 00 € Rakytová Bohuslava
20.nov, 2016 Zmluva 047/2016 Zmluva o nájme Jonásová Kvetoslava
9.nov, 2016 Zmluva 044/2016 Zmluva o nájme Viera Križková
9.nov, 2016 Zmluva 043/2016 Zmluva o nájme Barbora Buzáková
9.nov, 2016 Zmluva 046/2016 Zmluva o nájme Helena Kompišová
7.nov, 2016 Zmluva Zmluva o nájme Jana Mlynarčíková
31.okt, 2016 Zmluva 042/2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Reginálny rozvoj Liptova s.r.o.
11.okt, 2016 Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Uhorská Ves v roku 2016 26,00 € Mesto Liptovský Hrádok
1.sep, 2016 Zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30.aug, 2016 Zmluva 16/22/012/28 Podmienky vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.aug, 2016 Zmluva Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Marta Nízka
12.júl, 2016 Zmluva 034/2016 Zámenná zmluva Ing. Roman Kubálek - Zuzana Kubálková

Stránky