Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
9.nov, 2016 Zmluva 046/2016 Zmluva o nájme Helena Kompišová
7.nov, 2016 Zmluva Zmluva o nájme Jana Mlynarčíková
31.okt, 2016 Zmluva 042/2016 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Reginálny rozvoj Liptova s.r.o.
11.okt, 2016 Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Uhorská Ves v roku 2016 26,00 € Mesto Liptovský Hrádok
1.sep, 2016 Zmluva Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
30.aug, 2016 Zmluva 16/22/012/28 Podmienky vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30.aug, 2016 Zmluva Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Marta Nízka
12.júl, 2016 Zmluva 034/2016 Zámenná zmluva Ing. Roman Kubálek - Zuzana Kubálková
30.jún, 2016 Zmluva 033/2016 Darovacia zmluva Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
27.jún, 2016 Zmluva 031/2016 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Brantner Poprad, s.r.o.
12.jún, 2016 Zmluva 24/2015 Zmluva o dielo č.24/2015 8 000,00,- € SKULD, s.r.o.
7.jún, 2016 Zmluva 032/2016 Zmluva uzatvorená na zhodnotenie odpadov ISO & spol, s.r.o.
1.jún, 2016 Zmluva 20/2016 zmluva o nájme hm. č.226 7,00,- € za 10 rokov Multáňová Oľga
1.jún, 2016 Zmluva 25/2016 dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného odpadu ENVI - PAK, a.s
1.jún, 2016 Zmluva 22/2016 zmluva o odbere elektroodpadu Peter Bolek - EKORAY
1.jún, 2016 Zmluva 24/2016 dohoda o spolupráci so SSE-D Stredoslovenska energetika - Distribúcia, a. s
1.jún, 2016 Zmluva 23/2016 dohoda o výpožičke podperných bodov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s
4.máj, 2016 Zmluva 19/2016 zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZ od Obce Uhorská Ves 2016 500,00,-€ Dobrovol'ný hasičský zbor
4.máj, 2016 Zmluva 11/2016 zmluva o nájme hm. č.199 10,-€ za10 rokov Pavel Herich
22.apr, 2016 Zmluva 76392 zmluva o poskytnutí dotácie pre DHZO 2016 700,00,-€ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Stránky