Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
27.mar, 2017 Zmluva 014/2017 nájomná zmluva hm 88 7.00,-€ p. A.Beťková
22.mar, 2017 Zmluva 011/2017 zmluva o dielo č.11/2017 2500.00,-€ ing. J.Tencar
20.mar, 2017 Zmluva 010/2017 orientačný plán obce 1306.80,-€ cbs
13.mar, 2017 Zmluva 008/2017 nájomná zmluva 7.00,-€ Mária Majdeková
8.mar, 2017 Zmluva 007/2017 nájomná zmluva hm 196 10,-€ Anna Hvizdošová
7.mar, 2017 Zmluva 006/2017 nájomná zmluva hm 89 7,-€ p.Jurečková
7.mar, 2017 Zmluva 005/2017 nájomná zmluva hm 86 7,-€ p. Jurečková
6.feb, 2017 Zmluva 002/2017 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3.25,-€ komunálna poisťovňa a.s.
6.feb, 2017 Zmluva 004/2017 Dohoda menšie obecné služby UPSVR LM
6.feb, 2017 Zmluva 003/2017 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 3.25,-€ komunálna poisťovňa a.s.
23.jan, 2017 Zmluva 001/2017 Dohoda menšie obecné služby ÚPSVR L.Mikuláš
30.nov, 2016 Zmluva 044/2016 nájomná zmluva 7,-€ Barbora Buzáková
30.nov, 2016 Zmluva 040/2016 ZMLUVA NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI UHORSKÁ VES, cez zimné obdobie 2016-2017 č.040/2016 Zerox s.r.o.
30.nov, 2016 Zmluva 045/2016 nájomná zmluva 10,-€ Viera Križková
28.nov, 2016 Zmluva 049/2016 nájomná zmluva 10,-€ Ing. Perašín Ľudovít
28.nov, 2016 Zmluva 050/2016 nájomná zmluva 10,-€ Ing. Perašín Ľudovít
22.nov, 2016 Zmluva 048/2016 Zmluva o nájme 10, 00 € Rakytová Bohuslava
20.nov, 2016 Zmluva 047/2016 Zmluva o nájme Jonásová Kvetoslava
9.nov, 2016 Zmluva 044/2016 Zmluva o nájme Viera Križková
9.nov, 2016 Zmluva 043/2016 Zmluva o nájme Barbora Buzáková

Stránky