Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.aug, 2018 Zmluva 032/2018 Kúpna zmluva 1098.00,-€ p.Vrlík
6.aug, 2018 Zmluva 029/2018 poistná zmluva - zberný dvor 121.54,-€ komunálna poisťovňa
1.aug, 2018 Zmluva 028/2018 zmluva o poskytnutí dotácie č.1/2018/OŠaŠ/L/1.1 700.00,-€ ŽSK
26.júl, 2018 Zmluva 026/2018 dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VUB a.s.
26.júl, 2018 Zmluva 027/2018 zmluva o vystaveni zaruky č.126/2018/BZ VUB a.s.
21.jún, 2018 Zmluva 022/2018 nájomná zmluva hm 169 7.00,-€ p.Bobríkova
13.jún, 2018 Zmluva 023/2018 zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Topset
31.máj, 2018 Zmluva 013/2018 nájomná zmluva hm 44 10.00,-€ p.Madačiová
31.máj, 2018 Zmluva 016/2018 nájomná zmluva hm 154 7.00,-€ p.Bátory
23.máj, 2018 Zmluva 025/2018 zmluva o spracúvaní osobných údajov Gajos
21.máj, 2018 Zmluva 021/2018 zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.072ZA130075 93 363.82,-€ PPA
9.máj, 2018 Zmluva 019/2018 Kúpna zmluva č. 019/2018 23628.00,-€ EKO-BAU spol. s r.o.
9.máj, 2018 Zmluva 020/2018 Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obi Uhorská Ves 10 000.00,-€ Slovenský futbalový zväz
25.apr, 2018 Zmluva 018/2018 zmluva o odbornej a technologickej pomoci 330.00,-€ bros
25.apr, 2018 Zmluva 017/2018 Dotácia z rozpočtu Obce Uhorská Ves na záujmové vzdelávanie detí pre Mesto Liptovský Mikuláš 84.00,-€ Mesto LM
28.mar, 2018 Zmluva 005/2018 K Ú P N A Z M L U V A č.005/2018 3958.90,-€ Miroslav Balco ,Milan Beťko,Ľubomír Drahovský, Danuša Švihrová, Daniel Salva
27.mar, 2018 Zmluva 014/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 3300.00,-€ TJ Ďumbier Uhorská Ves
26.mar, 2018 Zmluva 010/2018 nájomná zmluva hm 25 7.00,-€ p.Čenková
26.mar, 2018 Zmluva 015/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1400.00,-€ DPO SR
26.mar, 2018 Zmluva 011/2018 nájomná zmluva hm 164 7.00,-€ p.Fodorová

Stránky