Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
16.sep, 2019 Zmluva 031/2019 zmluva o poskytnutí podpory 16 181.66,-€ Slovenská agentúra životného prostredia
11.júl, 2019 Zmluva 028/2019 dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 980/2019/D VÚB, a.s.
11.júl, 2019 Zmluva 029/2019 Zmluva o termínovanom úvere č. 625/2019/UZ 30 000.00,-€ VÚB, a.s.
10.júl, 2019 Zmluva 027/2019 nájomná zmluva HM 66 7.00,-€ p.Beťková
1.júl, 2019 Zmluva 023/2019 zmluva o dielo č.023/2019 14 568.82,-€ sips
13.jún, 2019 Zmluva 025/2019 kúpna zmluva ST
13.jún, 2019 Zmluva 026/2019 dodatok ku zmluve ST
13.máj, 2019 Zmluva 021/2019 zmluva o nájme HM 131 10.00,-€ p. Holigová
9.máj, 2019 Zmluva 022/2019 dodatok č,1 ku kúpnej zmluve 202,16 Majitelia pôdy – Pozemkové spoločenstvo Smrečany
2.máj, 2019 Zmluva 020/2019 zmluva č. 149 321 1400.00,-€ DPO SR
26.apr, 2019 Zmluva 017/2019 zmluva o dielo č. 017/2019 34508.94,-€ gevos s.r.o.
25.apr, 2019 Zmluva 019/2019 zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby disig
24.apr, 2019 Zmluva 018/2019 zmluva o nájme HM 83 10.00,-€ p.M.Kráľ
11.apr, 2019 Zmluva 006/2019 zmluva č.20142019 LVS
11.apr, 2019 Zmluva 013/2019 darovacia zmluva ANIMA
11.apr, 2019 Zmluva 010/2019 dotácia FO 4000.00,-€ TJ Ďumbier
11.apr, 2019 Zmluva 011/2019 dodatok č.1 prenájom nebytových priestorov ROSY
11.apr, 2019 Zmluva 016/2019 dodatok č.4 MVSR
11.apr, 2019 Zmluva 012/2019 dotácia CVC LM 84.00,-€ CVC LM
27.mar, 2019 Zmluva 007/2019 prenajom HM 200 20.00,-€ p.Weinerová

Stránky