Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
12.nov, 2020 Zmluva 148/2020 zmluva o poskytnutí grantu 300.00,-€ KNL
8.okt, 2020 Zmluva 146/2020 dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001256 zo dňa 17.08.2017, názov projektu: „Zberný dvor Uhorská Ves“, kód projektu v ITMS2014+: „312061G925“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.júl, 2020 Zmluva 145/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 2500.00,-€ TJ Ďumbier
27.júl, 2020 Zmluva 144/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00,-€ DHZ Uhorská Ves
14.júl, 2020 Zmluva 143/2020 dodatok č.N20191219001D01 Implementačná agentúra MPSVR
4.jún, 2020 Zmluva 141/2020 zmluva o spracúvaní osobných údajov Archív TATRY
20.máj, 2020 Zmluva 140/2020 nájomná zmluva 7.00,-€ p.Bobriková
20.máj, 2020 Zmluva 139/2020 darovacia zmluva 300.00,-€ MVE Zvolen
20.máj, 2020 Zmluva 137/2020 darovacia zmluva 10.00,-€ p.Mezovská
7.máj, 2020 Zmluva 137/2020 nájomná zmluva 7.00,-€ p.Beťková
6.máj, 2020 Zmluva 136/2020 nájomná zmluva 7.00,-€ p.Pavelicová
28.apr, 2020 Zmluva 134/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Lauffová
28.apr, 2020 Zmluva 135/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Kukučková
20.apr, 2020 Zmluva 133/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Chlebová
20.apr, 2020 Zmluva 130/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Zlejšia
8.apr, 2020 Zmluva 129/2020 najomná zmluva 10.00,-€ p.Jančušková
7.apr, 2020 Zmluva 128/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Drahovská
3.apr, 2020 Zmluva 127/2020 najomná zmluva 10.00,-€ p.Bátory
2.apr, 2020 Zmluva 126/2020 dotácia DHZO 2020 1400.00,-€ DPO SR
19.mar, 2020 Zmluva 124/2020 nájomná zmluva 10.00,-€ p.Šuryová

Stránky