Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana
22.feb, 2021 Zmluva 008/2021 zmluva o poskytovaní služieb SČK
9.feb, 2021 Zmluva 007/2021 zmluva o poskytovaní služieb SČK
3.feb, 2021 Zmluva 005/2021 zmluva o poskytovaní služieb 150.00,-€ SČK
3.feb, 2021 Zmluva 006/2021 zmluva na dodávku elektriny SSE
27.jan, 2021 Zmluva 002/2021 dodatok k zmluve Slovak telekom
27.jan, 2021 Zmluva 003/2021 kúpna zmluva 4.90,-€ Slovak telekom
27.jan, 2021 Zmluva 004/2021 zmluva o poskytovaní služieb 150.00,-€ sčk
19.jan, 2021 Zmluva 001/2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu Archív SB
8.jan, 2021 Zmluva 153/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 24.78,-€ Mesto LH
8.jan, 2021 Zmluva 154/2020 dodatok č.16 k zmluve o dielo Ozo
16.dec, 2020 Zmluva 149/2020 zmluva - audítor 990.00,-€ p.Huštáková
16.dec, 2020 Zmluva 147/2020 zimná údtžba Zerox
27.nov, 2020 Zmluva 151/2020 výpožička tabletu Slovenská republika - štatistický úrad
12.nov, 2020 Zmluva 148/2020 zmluva o poskytnutí grantu 300.00,-€ KNL
8.okt, 2020 Zmluva 146/2020 dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001256 zo dňa 17.08.2017, názov projektu: „Zberný dvor Uhorská Ves“, kód projektu v ITMS2014+: „312061G925“ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29.júl, 2020 Zmluva 145/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 2500.00,-€ TJ Ďumbier
27.júl, 2020 Zmluva 144/2020 zmluva o poskytnutí dotácie 1000.00,-€ DHZ Uhorská Ves
14.júl, 2020 Zmluva 143/2020 dodatok č.N20191219001D01 Implementačná agentúra MPSVR
4.jún, 2020 Zmluva 141/2020 zmluva o spracúvaní osobných údajov Archív TATRY
20.máj, 2020 Zmluva 140/2020 nájomná zmluva 7.00,-€ p.Bobriková

Stránky