Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet
10.jan, 2022 Verejné obstarávanie 004/2021 Súhrnná správa 4.štvrťrok 2021
12.okt, 2021 Verejné obstarávanie 003/2021 Súhrnná správa 3.štvrťrok 2021
14.júl, 2021 Verejné obstarávanie 002/2021 Súhrnná správa 2.štvrťrok 2021
14.apr, 2021 Verejné obstarávanie 001/2021 Súhrnná správa 1.štvrťrok 2021
25.jan, 2021 Verejné obstarávanie 004/2020 Súhrnná správa 4.štvrťrok 2020
25.okt, 2020 Verejné obstarávanie 003/2020 Súhrnná správa 3.štvrťrok 2020
25.júl, 2020 Verejné obstarávanie 002/2020 Súhrnná správa 2.štvrťrok 2020
25.apr, 2020 Verejné obstarávanie 001/2020 Súhrnná správa 1.štvrťrok 2020
11.jan, 2019 Verejné obstarávanie 004/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 4. štvrťrok 2018
13.okt, 2018 Verejné obstarávanie 003/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3. štvrťrok 2018
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.3 Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer osvetlenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.1 identifikačné údaje uchádzača Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer ihrisko Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie dokumentácia pre stavebné povolenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.2 výkaz - výmer súhrnný list Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie technická správa Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Výzva na predloženie ponuky Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
9.apr, 2018 Verejné obstarávanie 002/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 1. štvrťrok 2018
13.jan, 2018 Verejné obstarávanie 004/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 4. štvrťrok 2017

Stránky