Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.3 Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer osvetlenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.1 identifikačné údaje uchádzača Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer ihrisko Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie dokumentácia pre stavebné povolenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.2 výkaz - výmer súhrnný list Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie technická správa Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Výzva na predloženie ponuky Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
10.máj, 2017 Verejné obstarávanie Výzva na predkladanie ponúk Zákazka s nízkou hodnotou
4.apr, 2017 Verejné obstarávanie 001/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € PHZ za 1. štvrťrok 2017
4.apr, 2017 Verejné obstarávanie 001/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách EKS s cenami vyššími ako 5000.- € za 1. štvrťrok 2017