Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet
11.jan, 2019 Verejné obstarávanie 004/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 4. štvrťrok 2018
13.okt, 2018 Verejné obstarávanie 003/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3. štvrťrok 2018
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.3 Zmluva o dielo Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer osvetlenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.1 identifikačné údaje uchádzača Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Príloha č. 2 výkaz - výmer ihrisko Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie dokumentácia pre stavebné povolenie Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie príloha č.2 výkaz - výmer súhrnný list Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie technická správa Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
4.sep, 2018 Verejné obstarávanie Výzva na predloženie ponuky Multifunkčné ihrisko 33x18m Uhorská Ves
9.apr, 2018 Verejné obstarávanie 002/2018 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 1. štvrťrok 2018
13.jan, 2018 Verejné obstarávanie 004/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 4. štvrťrok 2017
13.okt, 2017 Verejné obstarávanie 003/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3. štvrťrok 2017
10.júl, 2017 Verejné obstarávanie 002/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 2. štvrťrok 2017
10.máj, 2017 Verejné obstarávanie Výzva na predkladanie ponúk Zákazka s nízkou hodnotou
4.apr, 2017 Verejné obstarávanie 001/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € PHZ za 1. štvrťrok 2017
4.apr, 2017 Verejné obstarávanie 001/2017 SÚHRNNÁ SPRÁVA o zákazkách EKS s cenami vyššími ako 5000.- € za 1. štvrťrok 2017
12.okt, 2016 Verejné obstarávanie 003/2016 SÚHRNNÁ SPRÁVA za 3. štvrťrok 2016