Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.
Získané finančné prostriedky vo výške 19 140€ budú použité na nákup kompostérov a BIO nádob na kuchynský odpad.