Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Zber elektroodpadu v našej obci prebieha od 16.3.2022 do 19.4.2022. Elektroodpad môžte priniesť každý pondelok a v stredu v čase od 14:00 - 17:00 hod za obecný úrad na zberné miesto do uvedeného termínu. Po tomto termíne nebude možné doniesť elektroodpad na zberný dvor, okrem termínov určených obcou.