Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Zber elektroodpadu v našej obci prebieha od 18.8.2021 do 20.9.2021. Elektroodpad môžte priniesť každý pondelok a v stredu v čase od 14:00 - 17:00 hod za obecný úrad na zberné miesto do uvedeného termínu. Po tomto termíne nebude možné doniesť elektroodpad na zberný dvor, okrem termínov určených obcou.