Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (Zákon na stiahnutie TU).

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

Vladimír Multáň

Poslanci obce

  • Ing. Pavel Béres
  • Ing. Lenka Lencsésová
  • Pavel Pavelica
  • Ing. Soňa Slosiarová
  • Mgr. Daša Tkáčová