Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Oznámenie:
zámer predaja obecných pozemkov na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.8 písm. e) prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Príloha dokumenty: