Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce