Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa §22 zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov (ďalej len zákon) a svoje podania nedoplnili alebo neopravili
zverejnené 26.4.2021
zvesené 24.6.2021

Príloha dokumenty: