Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Výzva vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
zverejnené 26.4.2021
zvesené 24.6.2021

Príloha dokumenty: