Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018.
Počet odovzdaných hlasov 186.
Za starostu obce bol zvolený Vladimír Multáň počet odovzdaných platných hlasov 167.

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení poslanci.
Daša Tkáčová 156 hlasov
Soňa Slosiarová 150 hlasov
Lenka Lencsésová 131 hlasov
Pavel Pavelica 130 hlasov
Pavel Béres 111 hlasov

Príloha dokumenty: