Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

VS č. 01/2021 Zásady hospodárenia s majetkom Obce Uhorská Ves