Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

oznámenie o začatí územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

Príloha dokumenty: