Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Dočasná úradná tabuľa Okresný úrad Žilina
Oznámenie a výzva č. OU-ZA-OOP4-2018/001693/SCH zo dňa 10.4.2018 pre lesný celok Račková.

Príloha dokumenty: