Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie BARANEC so sídlom v Jakubovanoch, IČO: 31937179 ako užívateľ Poľovného revíru „BARANEC“, uznaného Rozhodnutím Lesného úradu Liptovský Mikuláš pod č. Poľ. 1803/1993-35- K zo dňa 31.01.1994
oznamuje fyzickým osobám – vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri „BARANEC“, že z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID 19
bude vyplácať finančné náhrady za užívanie poľovného revíru „BARANEC“ za rok 2020 v náhradnom termíne, ktorý bude zverejnený na úradných tabuliach obcí (k.ú. Beňadiková, Jamník, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Konská, Uhorská Ves).

Príloha dokumenty: