Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny „Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš-Poprad-Tatry (mimo), 5.etapa“ navrhovateľa„ Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava“