Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Obec Uhorská Ves v súlade so zákonom NR SR č. 507/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
vyhlasuje ponuku na prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu.

Príloha dokumenty: