Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

LVS v záujme spresnenia a legalizácie vyhlasuje generálny pardon, ktorý umožňuje občanom, aby v lehote do 30. 9. 2019 zabezpečili zlegalizovanie vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie v súlade so zákonom bez toho, aby voči nim boli uplatnené sankcie vyplývajúce zo zákona.

záznam z kamery - neoprávnené vypúšťanie odpadovej vody