Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Vážení spoluobčania, milí rodáci,
pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky obce Uhorská Ves bola vydaná kniha "Uhorská Ves Dejiny obce". Do knihy je možné nahliadnuť na obecnom úrade.

Kniha o obci