Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

HARMONOGRAM TESTOVANIA V OBCI UHORSKÁ VES + ESOXPLAST 6.2.2021
priezviská začínajúce na A – F v čase od 08.00 – 09.30 h,
priezviská začínajúce na G - J v čase od 09.30 – 11.00 h,
priezviská začínajúce na K - M v čase od 11.00 – 11.45 h,
Prestávka na obed a dezinfekciu priestorov v čase od 12,00 hod. do 12,30 hod.
priezviská začínajúce na N - Š v čase od 12.30 – 13.45 h,
priezviská začínajúce na T - Ž v čase od 13.45 – 15.00 h,
občania mimo trvalého alebo prechodného pobytu v Uhorskej Vsi
v čase od 14.15 – 15:00 h
Prosíme dodržať uvedený harmonogram, aby ste na odber nemuseli dlho čakať!