Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

INFORMÁCIE K PLOŠNÉMU TESTOVANIU
V OBCI UHORSKÁ VES:

Uskutoční sa v PIATOK 22.1.2021 A V SOBOTU 23.1.2021 s nasledovným časovým rozpisom:

PIATOK 22.1.2021 od 12:00 hod. do 18:00 hod. zamestnanci firmy ESOX-PLAST
SOBOTA 23.1.2021 od 08:00 hod podľa harmonogramu občania obce Uhorská Ves
priezviská začínajúce na A – Be, Bo, v čase od 08.00 – 09.00 h,
priezviská začínajúce na C,Č,D,F,Ga v čase od 09.00 – 10.00 h,
priezviská začínajúce na Gr – Hu v čase od 10.00 – 11.00 h,
priezviská začínajúce na Hv, Ch, J v čase od 11.00 – 11.45 h,

Prestávka na obed a dezinfekciu priestorov v čase od 12,00 hod. do 12,45 hod.

priezviská začínajúce na K, L, Ľ v čase od 12.45 – 14.00 h.
priezviská začínajúce na M, N, O v čase od 14.00 – 15.00 h,
priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 15.00 – 16.00 h,
priezviská začínajúce na Š,T – Tk v čase od 16.00 – 16.45 h,

Prestávka na večeru 17:00 – 17:30hod.

priezviská začínajúce na To - Tr, U, V, Z, Ž v čase od 17.30 – 18:00 h,

občania mimo trvalého alebo prechodného pobytu v Uhorskej Vsi v čase od 18.00 – 19:00 h

Miestom testovania, ktoré pre našu obec zastrešuje SČK Lipt. Mikuláš, sú priestory kultúrneho domu v Uhorskej Vsi vstup cez vestibul opustenie testovania cez záhradu za kultúrnym dvorom
Testovanie je určené pre občanov s trvalým pobytom v obci Uhorská Ves a občanov, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú obci.
Prineste si so sebou občiansky preukaz a deti nad 15 rokov, ktoré nemajú občiansky preukaz si prinesú preukaz zdravotnej poisťovne.
Veríme, že sa tieto informácie už nebudú meniť, ale ak budú nejaké zmeny, budeme vás informovať.

Výsledky z testovania
22.1.2021
162 testovaných
0 pozitívnych

23.1.2021
253 testovaných
0 pozitívnych

Príloha dokumenty: