Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Aj napriek niekoľkonásobným upozorneniam v MR a v Spravodaji obce, stále sa nám nedarí separovať odpad tak ako je to potrebné. Na obecný úrad už dostávame faktúry z VPS Liptovský Mikuláš za odpad, ktorý nepatrí do kontajnerov rozmiestnených po obci. Uvedené zaplatíme z našich peňazí, takže tak či tak nás to dobehne a každý rok to bude viac a viac.