Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Liptovskom Jáne oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 bude dňa 02. 09. 2021 v telocvični školy o 8, 30 hodine.
Keďže je potrebné dodržiavať protiepidemické opatrenia, budú žiaci vchádzať do školy postupne:
1. stupeň od 7,45 - 8,05
2. stupeň od 8,05 - 8, 25
Žiaci si musia priniesť:
- Rúško
- Tlačivo „Písomné prehlásenie o bezpríznakovosti“
Bez tohto dokumentu žiakom nebude umožnený vstup do budovy školy
Do budovy môžu vstúpiť len zákonní zástupcovia žiakov 1. ročníka.
Zmena konania slávnostného otvorenia ako aj programu vyhradená podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a opatrení RÚVZ.