Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

oznam_o_zruseni.pdf (224.74 kB)

vyzva.pdf (324.31 kB)

priloha_c._1-_identifikacne_udaje_a_navrh_na_plnenie_kriterii.docx (24.56 kB)

priloha_c._2_-_cestne_vyhlasenie_uchadzaca.rtf (82.42 kB)

priloha_c._3_-_navrh_kupnej_zmluvy_komposter_bionadoba_1.docx (31.86 kB)