Uhorská Ves - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Problematikou obecného zastupiteľstva sa zaoberá zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - zákon_zastupiteľstva.pdf (43.62 kB)

Obecným zastupiteľstvom je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi obce.

Starosta obce

Vladimír Multáň

Poslanci obce

 • Ing. Milan Beťko
 • Ing. Tibor Beťko
 • Ing. Lenka Lencsésová
 • Katarína Pačanová
 • Mgr. Daša Tkáčová

poslanci OZ Ing. Milan Beťko, Katarína Pačanová, Ing. Lenka Lencsésová, starosta obce Vladimír Multáň, Mgr. Daša Tkáčová, hlavný kontrolór Ing. Marta Gutraiová, Ing. Tibor Beťko

 •  
 • OZ v obci Uhorská Ves má zriadené tieto stále komisie:
 1. Komisia pre rozpočet, financie a nakladanie s majetkom
 2. Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
 3. Komisia pre kultúru, mládež, seniorov a šport
 4. Komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku
 5. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií