Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

rozhodnutia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“ – izolácia v domácom prostredí, zákaz hromadných podujatí.
Predmetné rozhodnutia budú uverejnené aj na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk