Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Od 9.7.2018 bude prebiehať rekonštrukcia miestnej komunikácie „Dolná ulica“! Prosíme občanov aby dodržiavali dopravné značenie a pokyny stavebníka. Automobily neparkujte na miestnej komunikácii. Dočasne počas rekonštrukcie bude sprístupnená obslužná komunikácia poza futbalové ihrisko, po navození a vyrovnaní vyfrézovaného asfaltu.