Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

RVPS informuje o povinnostiach chovateľov ošípaných o registrácii chovu, nahlasovaní chovov a zabíjaní zvierat z domáceho chovu.
Africký mor ošípaných - leták.

Príloha dokumenty: