Vitajte na oficiálnej stránke obce Uhorská Ves

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31.januára 2021.

Príloha dokumenty: